K-ON!
Mio&Yui sleeping~

Mio&Yui sleeping~

Ritsu & Yui sleeping together =)) ha ha ha

Ritsu & Yui sleeping together =)) ha ha ha

Yui lost her voice ^^
Fuwa~Fuwa time..

Yui lost her voice ^^

Fuwa~Fuwa time..

Yui playing with Mio’s finger 

Yui playing with Mio’s finger 

Yui’s cute face 

Yui’s cute face