K-ON!
Mio&Yui sleeping~

Mio&Yui sleeping~

Ritsu’s extra head

Ritsu’s extra head

Ritsu in action

Ritsu in action

Yui’s cute face 

Yui’s cute face